Bass Matrix

Wettelijke kennisgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN

§ 1 ALGEMEEN
De klant erkent de algemene voorwaarden in hun huidige versie door een bestelling te plaatsen en accepteert ze. Afwijkende voorwaarden zijn niet geldig. Voor juridische transacties of andere rechtsbetrekkingen met BASS MATRIX is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bij zakelijke transacties met handelaren en rechtspersonen naar publiek recht is Mannheim overeengekomen als de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit het contract, inclusief rekeningen en cheques. De contracttaal is Duits.

§ 2 SLUITING VAN HET CONTRACT
Door op de knop “Bestelling plaatsen” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen die u in de winkelwagen hebt verzameld. De ontvangstbevestiging van de bestelling wordt direct daarna gegeven. Het koopcontract wordt afgesloten met een leveringsbevestiging of de levering van de goederen.

§ 3 PRIJZEN | BETALINGSVOORWAARDEN | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle prijzen in de BASS MATRIX online shop zijn inclusief de wettelijke btw (onder voorbehoud van prijswijzigingen) plus verzendkosten. Binnen de Bondsrepubliek Duitsland kan als betalingsmethode vooruitbetaling of factuur worden gekozen. Alle zendingen naar het buitenland worden over het algemeen alleen verwerkt door vooruitbetaling. Na volledige ontvangst van het factuurbedrag worden de bestelde artikelen binnen 10 dagen verzonden. De geleverde goederen blijven eigendom van BASS MATRIX totdat alle bestaande vorderingen zijn voldaan. Tot aan de eigendomsoverdracht is de ontvanger verplicht zorgvuldig om te gaan met de goederen en eventuele schade onmiddellijk te melden. Betalingen moeten binnen 14 dagen worden voldaan. In geval van betalingsachterstand is BASS MATRIX gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen tegen het wettelijk vastgestelde tarief.

§ 4 LEVERING | VERZENDING
Tenzij anders aangegeven, wordt er binnen 10 dagen geleverd op het adres dat tijdens het bestelproces is opgegeven. Het risico gaat over op de klant/ontvanger zodra de zending de BASS MATRIX online shop verlaat. Alle zendingen worden verzonden met Deutsche Post / DHL en de verzendkosten worden zo laag mogelijk gehouden.
De online shop berekent automatisch de verzendkosten voor verzendingen binnen het land, de EU of het internationale bereik.
Bass Matrix verzendt naar het afleveradres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven.
De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de adresgegevens.
Helaas kan Bass Matrix het afleveradres niet meer wijzigen nadat de verzending is gestart.
De klant is verantwoordelijk voor de kosten van verzending naar een onjuist adres.
Als een levering wordt geretourneerd, bijvoorbeeld omdat het afleveradres onjuist is, stelt Bass Matrix de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

§ 5 HERROEPINGSRECHT
De contractverklaring kan binnen twee weken zonder opgaaf van redenen worden herroepen in tekstvorm (bijv. brief of e-mail) of door het retourneren van de goederen, in overeenstemming met § 13 BGB. De termijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van de goederen en de ontvangst van gedetailleerde wettelijke instructies in tekstvorm. Om de deadline te halen, is tijdige verzending van de herroeping of de goederen voldoende. De intrekking moet worden gericht aan:
Philipp Rehm
Loehrstrasse 25
04105 Leipzig, Duitsland
E-mail: info@bassmatrix.org

In geval van herroeping worden de wederzijds ontvangen goederen en diensten terugbetaald. Als beschadigde of versleten goederen worden geretourneerd, wordt een wettelijk toegestaan bedrag in mindering gebracht. De klant/verzender draagt de kosten van terugzending als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en de prijs van de terug te zenden goederen niet hoger is dan €40, of, als de goederen een hogere prijs hebben, er op het moment van de herroeping geen tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling is geleverd. Bij retourzendingen vanuit het buitenland draagt de verzender de volledige kosten.

§ 6 GARANTIE
Gebreken aan geleverde goederen of transportschade moeten onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen worden gemeld. Garantie wordt gegeven in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. In geval van defecten of schade wordt naar keuze van de klant een vervangende levering of reparatie uitgevoerd. Als reparatie achteraf niet succesvol is of de later geleverde goederen defect zijn, kunnen de goederen worden geretourneerd voor terugbetaling van de aankoopprijs of kan de klant de goederen behouden met een prijsvermindering. Bedrukte producten kunnen minimale schade hebben aan de randen als gevolg van opslag en transport.

§ 7 DIVERSEN
Voor het indienen van claims van welke aard dan ook, verzoekt BASS MATRIX om direct contact om mogelijke juridische geschillen of waarschuwingen te voorkomen en verzekert dat, onder voorbehoud van juridisch bindende opheldering, verlichting zal worden geboden. Zonder voorafgaand contact worden inkomende facturen of juridische waarschuwingen afgewezen met het oog op de verplichting om verliezen te beperken. Bij onterechte waarschuwingen of soortgelijke handelingen behoudt BASS MATRIX zich het recht voor om een afwijzende verklaring in te dienen volgens § 256 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO).

§ 8 SCHEIDBAARHEIDCLAUSULE
Indien een van de bepalingen van deze AV onwerkzaam is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.”