Bass Matrix

Disclaimer

[:de]Afdruk (Duitsland volgens $10 Abs. 3 MDStV)

Om redenen van gegevensbescherming en veiligheid worden het adres en andere contactgegevens alleen op verzoek en voor serieuze vragen vrijgegeven.
Neem contact op met: info@bassmatrix.com

Disclaimer

1. inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. referenties en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina’s op het moment dat de links werden gemaakt. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden gewijzigd nadat de link was gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur en op bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en etiketteringsrecht
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming
Als de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, gebeurt dit vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen gepubliceerd in het impressum of vergelijkbare informatie door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails die dit verbod overtreden.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent verwezen. Als delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.
Philipp Rehm
Loehrstrasse 25
04105 Leipzig
Duitsland

[:en]Disclaimer, auteursrecht

1. online inhoud
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

2. verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf haar pagina’s – tenzij ze volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van haar site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar wordt gepresenteerd, kan alleen de auteur/auteur van de betreffende pagina’s aansprakelijk worden gesteld, niet degene die naar deze pagina’s heeft gelinkt. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor enige postings of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussieborden, chatrooms, fora, gastenboeken of mailinglijsten die op haar pagina zijn aangeboden. De auteur is niet verantwoordelijk voor inhoud die daar door derden is geplaatst. Racistische, seksistische en beledigende berichten worden onmiddellijk verwijderd door de auteur nadat deze hiervan op de hoogte is gesteld.

3. auteursrecht
Het was de bedoeling van de auteur om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, het auteursrecht van het respectieve object aan te geven. Als je een niet-aangeduid object vindt dat beschermd is door auteursrecht, kon het auteursrecht niet worden vastgesteld door de auteur. In het geval van een dergelijke onbedoelde schending van het auteursrecht zal de auteur het object uit de publicatie verwijderen of op zijn minst aangeven met het juiste auteursrecht na kennisgeving. Het auteursrecht op al het materiaal dat door de auteur is gemaakt, is voorbehouden. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur.

4 Rechtskracht van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.